Algemene voorwaarden Mirjam Schreurs Fotografie

        Bij het bevestigen van een afspraak gaat de klant akkoord met de  hieronder beschreven algemene voorwaarden:

       Fotoshoot:

 • Om een afspraak voor een fotosessie vast te leggen stuurt de fotograaf altijd een bevestiging. De afspraak is pas definitief zodra de fotograaf een bevestiging heeft gestuurd. Als de klant niet akkoord gaat met de algemene voorwaarden, neemt deze binnen 5 dagen contact op met de fotograaf.
 • Het totaalbedrag van de fotoshoot dient voor de afspraak overgemaakt te worden door middel van internet bankieren, of contant op de dag van de afspraak.
 • De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de klant is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de kant van de fotograaf. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, of, wanneer en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van het onder de verzekering uitgekeerde bedrag.
 • De fotograaf kan bij ziekte of slecht weer de afspraak annuleren, wel wordt er een nieuwe afspraak gemaakt.
 • De klant kan 5 dagen voor de afspraak tenzij anders schriftelijk is overlegd de afspraak annuleren. Wordt de afspraak daarna geannuleerd dan wordt er 50% van het totaal bedrag in rekening gebracht.


      Levering:

 • De fotograaf levert de foto’s in hoge resolutie jpeg-bestanden. De fotograaf levert geen onbewerkte originele foto’s aan de klant.
 • De fotograaf is niet verantwoordelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de klant. De kleur en helderheid van een niet gekalibreerd beeldscherm kan afwijken van een gekalibreerd beeldscherm, waardoor de klant op zijn/haar beeldscherm de kleur en of helderheid van de foto’s anders kan ervaren.
 • De fotograaf werkt met een professioneel gekalibreerd beeldscherm voor optimale kleurbewerkingen. 
 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen uiterlijk binnen 5 werkdagen na levering bestanden schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf.
 • Klachten die binnenkomen na de termijn van 5 dagen worden niet in behandeling genomen.
 •  De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen of fotoafdrukken bij producten die niet door haar zijn geleverd. 
 • De fotograaf bepaalt de bewerking van de foto, dit kan na levering niet veranderd worden. 

       Auteursrecht:

 • Het auteursrecht van de foto’s blijft ten alle tijden bij de fotograaf.
 • De klant geeft de fotograaf bij het bevestigen van de afspraak toestemming om de gemaakte foto’s van de klant te gebruiken voor website, blog, social media (facebook) enz.
 • Wanneer de klant uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte foto’s gebruikt worden op de website, blog, enz. zoals hierboven beschreven, dan dient de klant dit vooraf kenbaar te maken aan de fotograaf.
 • Het is niet toegestaan om digitale bestanden op internet te plaatsen in een andere bewerking dan dat deze zijn aangeleverd door de fotograaf.
 • Het is niet toegestaan dat de klant digitale bestanden opstuurt naar fotowedstrijden, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en naamsvermelding van de fotograaf.

Wijziging van de algemene voorwaarden en informatie op de  website:

 • De fotograaf behoudt het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 • Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door de fotograaf aan de klant doorgegeven.
 • De fotograaf behoudt zich het recht voor om de informatie op de website ten allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.